שבועיים ראשונים לפרוייקט

תמונות ותודות למתנדבים ולמתנדבות